Polepování vozů

reklamou, odstraňovaní polepu z vozů beze zbytků.